Istorie

Săpăturile arheologice de la Cetatea Marca au descoperit numeroase fragmente ceramice care aduc precizări importante în ceea ce priveste civilizatia dacica de dinaintea cuceriri romane. Tot aici în jurul fundației turnului medieval dar și pe platoul cetății s-au descoperit fragmente ceramice din evul mediu.

Situată în partea vestică a Țării Silvaniei, în apropierea raului Barcau┬ápe o culme deluroasă la 270 m , această fortificație avea rolul de a veghea Valea Barcăului, poarta de acces dinspre vest în Țara Silvaniei.